Hoogheemraadschap van Delfland

Informatie

Delfland heeft een vastgestelde procedure bij een sollicitatie. Hieronder wordt deze kort weergegeven. De sollicitatieprocedure duurt, vanaf het publiceren van de vacature tot aan het aannemen van een geschikte kandidaat, vier à vijf weken.

Bevestiging van je sollicitatie
Nadat je een sollicitatiebrief met cv hebt gemaild of per post hebt gestuurd krijg je een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de doorlooptijd van de vacature ontvang je een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek of een afwijzing per post.

Bevestiging afspraak of afwijzing
Mocht je uitgenodigd worden voor een gesprek dan nemen we telefonisch contact met je op om een afspraak te maken. Je krijgt vervolgens per post een officiële bevestiging. Hierin staat de datum en het tijdstip inclusief je gesprekpartner(s) vermeldt. Daarnaast krijg je ook informatie over de organisatie en praktische informatie. Mocht de keuze niet op jou zijn gevallen dan ontvang je een afwijzing per post met de reden van afwijzing.

Sollicitatiegesprek
Tijdens het sollicitatiegesprek word je getoetst op je kwaliteiten voor de functie. Het gesprek vindt altijd plaats met je eventuele toekomstige leidinggevende en eventuele directe collega’s. Je krijgt tijdens het gesprek de gelegenheid om vragen te stellen. Het gesprek duurt ongeveer een uur.

Aangenomen of afgewezen
Je ontvangt wederom een brief van ons waarin staat vermeld of je bent aangenomen of dat de keuze is gevallen op een andere kandidaat. Als je bent aangenomen dan volgt een uitnodiging voor een (eventueel) tweede gesprek.

Arbeidsvoorwaardengesprek
Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek bespreken we de arbeidstijden, salariëring secundaire arbeidsvoorwaarden en de startdatum van je eerste werkdag.

Verklaring Omtrent Gedrag
Een aanstelling bij het Hoogheemraadschap van Delfland vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor krijg je vergoed. Meer informatie over het aanvragen van een VOG ontvang je tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.