Hoogheemraadschap van Delfland

De kerntaken van Delfland - voldoende water, schoon water, stevige dijken en gezuiverd afvalwater - hebben op het oog niet veel met elkaar te maken. Maar schijn bedriegt. Vaak kun je het één niet los zien van het ander. Zo heeft de manier waarop je kaden aanlegt en onderhoudt gevolgen voor de kwaliteit van het water. Delfland voert zijn taken daarom uit 'met een brede kijk'. Dat wil zeggen: rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

Om het water in Delfland ook in de toekomst goed te kunnen beheren, hebben we gedreven mensen nodig. Mensen die zich willen inzetten voor water. Die samen resultaten willen bereiken, vernieuwende ideeën aandragen en zelflstandig kunnen werken. Ben jij zo iemand? Dan zoeken wij jou!

Ben je benieuwd naar onze functies en onze medewerkers?  Bekijk onze vacatures en lees de persoonlijke ervaringen van onze medewerkers.

Organogram Delfland

 

Jong Delfland
Jong Delfland is een platform dat zich richt op het organiseren en verbinden van leuke en leerzame activiteiten, voor en door jonge medewerkers van Delfland.  Met het uitbouwen van het platform ontwikkelen we een actief netwerk dat zowel binnen als buiten onze organisatie zichtbaar is. Gezelligheid en plezier, persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden tot kennisuitwisseling – zowel intern als extern – zijn hierbij speerpunten.  De maatschappij om ons heen verandert snel – een mooie kans om als Jong Delflanders  de organisatie op de kaart te zetten als een aantrekkelijke werkgever voor jong-professionals.

Personeelsvereniging
De personeelsvereniging van Delfland biedt de mogelijkheid om samen met collega’s actief deel te nemen aan allerlei activiteiten. Het aanbod van de personeelsvereniging is breed.

De Nederlandse waterschappen
Benieuwd naar meer informatie over de Nederlandse waterschappen en het waterschapswerk? Kijk op waterschappen.nl.