Hoogheemraadschap van Delfland

Joost Hooimeijer
Schouwcoördinator

"Al tijdens mijn studie Bos- en Natuurbeheer in Wageningen trok het onderhoud mijn aandacht. Bij Delfland kwam de functie van schouwcoördinator vrij en ik hoefde dan ook niet lang na te denken. Schouw is de controle op het onderhoud. Bij Delfland wordt de schouw gedaan door zo'n 100 schouwmeesters. Zij lopen een paar keer per jaar de sloten af en controleren of iedereen onderhoud heeft gepleegd. Alles wat de schouwmeesters constateren, geven zij door aan mij, ik zet deze meldingen uit bij de handhavers van Delfland. Zij voeren het werk uit en handelen het af.

Als coördinator houd ik ook overzicht, ik geef sturing aan de medewerkers

binnen team Toezicht en Handhaving. Ik denk mee en stel de kritische vragen. Daarnaast zorg ik voor afstemming met andere teams binnen Delfland, analyseer processen en voer waar mogelijk verbeteringen door. Delfland heeft onlangs bijvoorbeeld meegedaan met een benchmark op de schouw. Dat is een vergelijking met twaalf andere waterschappen. Daar kwamen bepaalde zaken uit die beter kunnen, dat voeren we nu door. Daarnaast zijn we bezig met het onderzoeken of de schouw ook digitaal kan.

Je bent hier bezig met een duidelijke taak, heel concreet werk. Daarom werken bij een waterschap altijd leuke én zeer praktische mensen!"