Hoogheemraadschap van Delfland

Gianni van Leeuwen
Student Middenkaderfunctionaris infra

"In het gebied waar ik woon, wordt constant gewerkt aan het houden van droge voeten en daarmee aan de veiligheid van alle bewoners. Met een baan in de watersector kan ik hieraan een bijdrage leveren. Dat vind ik mooi. Toen ik voor mijn opleiding Middenkaderfunctionaris infra (grond-, weg- en waterbouw) stage ging lopen, heb ik dan ook specifiek gekozen voor een stage bij een waterschap. Deze organisaties zorgen namelijk dat mensen veilig in een gebied kunnen wonen en werken. Bij Delfland kon ik ervaren hoe het eraan toe gaat aan de kant van de opdrachtgever. De ene helft van de  

tijd werkte ik buiten bij het project en de andere helft op kantoor. Zo heb ik veel ervaring kunnen opdoen van beide aspecten van het werk. Je wordt als stagiair hier ook echt betrokken bij de werkzaamheden, waardoor je je echt deel voelt uitmaken van het team. Van al mijn tijd op de opleiding heb ik mij tijdens mijn stage bij Delfland dan ook het meest ontwikkeld. Maar ik heb er vooral een leuke en leerzame tijd gehad. Inmiddels heb ik mijn opleiding afgerond en ga ik met de ervaring die ik bij Delfland heb opgedaan Watermanagement studeren in Rotterdam."