Hoogheemraadschap van Delfland

Ad Valkenburg
Projectleider

"Ik heb altijd met water gewerkt omdat het me fascineert, dus toen ik een vacature zag bij Delfland heb ik gesolliciteerd. Ook omdat ik betrokken was bij de bouw van een rioolgemaal voor het hoogheemraadschap. Dat beviel goed. Delfland is een stabiele werkgever, een organisatie met veel taken waar de burger niet altijd bij stilstaat, zoals het transporteren en zuiveren van afvalwater, het beheren van waterpeilen en zorgen voor een veilige situatie tegen het water.

In mijn werk leid ik een projectteam en stuur ik adviesbureaus en aannemers aan. Het gaat om projecten die volgens afspraken over kwaliteit, tijd en budget klaar moeten zijn. Er zijn perioden dat ik acht projecten tegelijk onderhanden heb. Voor mij is de uitdaging om te zorgen dat alles voor elkaar komt, elk project weer. Daar krijg ik de ruimte voor en die kan jij ook krijgen."